Et meget aktivt idrettslag

BILLEDTEKST: (IMG_2182): Deler av det nye styret i Vestmarka Idrettslag: Fra venstre kasserer Ole Roger Askerud, styremedlem Erik Grande, leder Håkon Hauer, nestleder Hanny Gundahl, styremedlem Turid Rambøl og styremedlem Jan Tore Kraft.

Deler av det nye styret i Vestmarka Idrettslag: Fra venstre kasserer Ole Roger Askerud, styremedlem Erik Grande, leder Håkon Hauer, nestleder Hanny Gundahl, styremedlem Turid Rambøl og styremedlem Jan Tore Kraft.

Vestmarka Idrettslag hadde ved utgangen av året 343 medlemmer, noe som er mange med tanke på innbyggerantallet i denne aktive grenda. Mandag 23. februar avholdt dette driftige laget årsmøte i kantina ved Eidskog Montessoriskole. Som seg hør og bør møtte åtte styre- og et fåtall andre medlemmer opp, noe som er meget vanlig på et årsmøte. For alt er jo i orden på forhånd, og til og med de som skal velges har forut for årsmøtet sagt seg villige til å yte sitt fremover, noe som også var tilfellet på dette meget ryddige møtet. Årsmøtet ble elegant ledet av avtroppende leder Hanny Gundahl, som la frem en imponerende aktivitetsliste for 2014. Og planene for inneværende år var det heller ikke noe å si på. I 2014 viste laget både til ryddedag, Vestmarkadagen sammen med andre lag og foreninger, innebandy, eldrefest med andre, rydding av Cambi-tomta, rydding av kratt i lysløypa, ”Bli kjent med stier og støller” i november, oppkjøring av skispor vinter 2014/15, søndagscafè på Bygdehuset i januar og ”Kom deg ut dagen” i Askerud første helgen nå i februar. Og det vil bli mange aktiviteter utover vår, sommer, høst og vinter i 2015. Styret har hatt fem ordinære styremøter siste år hvor 35 saker er behandlet. Også i år vil idrettslaget være representert i komiteen for årets Vestmarkadagen. Og laget vil være en pådriver for å få til nye turløper på Vestmarka, blant annet rundt Langvannet. Så her kan alle vestmarkinger glede seg til positive aktiviteter i 2015. Og helt til slutt på årsmøtet ble regnskap og budsjett godkjent uten negative anmerkninger.

Les bl.a. mer om styret i VIL her.

Leder: Håkon Hauer. Nestleder: Hanny Gundahl. Sekretær: Mona Nilsen. Kasserer: Ole Roger Askerud. Styremedlemmer: Turid Rambøl, Stian Grønnerud, Jan Tore Kraft, Ole Steinar Kulblik og Erik Grande. Valgkomite: Vidar Huse og Hans Jørgen Ovlien. Revisorer: Arne Sørli og Ragnar Dæhli.