Vestmarka Idrettslag info

Du må gjerne kontakte idrettslaget.

Kontaktperson:  Håkon Hauer
Telefon:  480 52 938
Epost: overallehauer@gmail.com

Styret i VIL er:
Leder: Håkon Hauer
Nestleder: Patrick Andersson
Kasserer: Ole Roger Askerud
Sekretær: Mona Nilsen
Styremedlemmer: Turid Rambøl, Stian Grønnerud, Siv Utstrand Hauer, Anneli Løvhøiden og Erik Grande

Representant til styret i Vestmarka Grendeutvikling: