Erik Staavi ble Årets vestmarking, og Ola Klanderud fikk Hedersprisen

Komiteen for Vestmarkadagen har som primæroppgave å planlegge, forberede, gjennomføre og rydde opp etter Vestmarkadagen. Men komiteen har også en hyggelig og viktig tilleggsoppgave. Det er å velge blant nominerte kandidater til prisen Årets vestmarking. Og noen år deles det også ut en hederspris.

Årets Vestmarking: I år ble prisen gitt til Erik Staavi. Siden Erik selv var med i arrangementskomiteen, hadde de øvrige i komiteen bedrevet et dobbeltspill. Erik ble dermed overrasket!

Det var listet mange argumenter ved Eriks kandidatur, og følgende ble lagt til grunn for tildelingen:

 • Brennende engasjement for Vestmarka
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Kunnskapsrik. Tydelig leder.
 • Smittende humør, flink til å få flere med seg. Selvskreven på dugnader og kommer aldri tomhent; 4-hjulingen er lastet med redskap
 • Stiller opp dagtid, kveldstid, helger og ferier
 • I løpet av rekordtid en viktig brikke i flere styrer; Grendelaget, VIL, Eidskog Naturbarnehage og Eidskog Montessoriskole
 • Den fremste pådriveren i arbeidet med å få fiberkabel for internett til Vestmarka
 • Merker/rydder turstier. Registrerer dem digitalt
 • Kjører opp skispor og lager skøytebane på Harstadsjøen
 • Sentral i bygging av gapahuken på Aurnesnabben.
 • Setter opp juletre på skoleplassen og pynter med lys på brua i Brustadvika når det er som mørkest.
Erik Staavi ble tatt på senga da han ble overrakt prisen for Årets Vestmarking 2022.

Hedersprisen deles ut til personer som har engasjert seg for Vestmarka i mange år, og som dermed har utgjort en forskjell for oss som bor her. Prisen gis ut år om annet. Tidligere vinnere har vært Alvin Thorsen, «Best Før», Saniteten og Sidsel Mobrenna.

Ola Klanderud får overrakt Hedersprisen.

På Vestmarkadagen nå i 2022 ble prisen tildelt Ola Klanderud med følgende begrunnelse:

 • Å være en idemaskin på Vestmarka og grensesprengende kreativ
 • Viktig medspiller da «Sagtomta» ++ i Brustadvika kom i kommunalt eie og videre lokalt eid gjennom aksjeselskapet ViU AS
 • Aktiv i FAU og i kampen for å redde den kommunale skolen på Vestmarka
 • Blant de sentrale ildsjelene i arbeidet som førte til etablering av privatskolen EMS
 • Drivkraften bak ballbingen på skolen i 2014
 • Sentral da EMS kjøpte skolekomplekset inkludert Samfunnssalen i 2016
 • Mangeårig styremedlem i Grendelaget
 • Styreleder i Vestmarka Samfunnshus
 • Korpsentusiast, mangeårig medlem i Vestmarka Hornorkester
 • Næringsutviker. Har boligfeltet i Klanderudlia på samvittigheten