Demensaksjonen 21.- 27. september 2015, trenger bøssebærere!

Grendelagene i kommunen er forespurt fra Demensforeningen om å organisere lokal innsamling. Vestmarka Grendeutvikling ønsker å ta den ballen. Det innebærer å bemanne opp de 9 rodene på Vestmarka. Innsamlinga foregår fra mandag 21. til søndag 27. september.
Hører gjerne fra folk som vil være bøssebærer. Kontakt Ragnar Dæhli på tlf. 48 25 98 97 eller e-post post@vestmarka.info.
Tittelen på Demensaksjonen er HUSK DEM SOM GLEMMER. I fjor ble det samlet inn 50 tusen kroner. I år er målet enda høyere! 70 % av pengene som samles inn går til demensforskning, 30 % til lokal aktivitet.RODER (Husk evt. sideveger):


1. Rundt Harstadsjøen – fra Kjell Sørli langs gml. jernbanetrase og t.o.m. Trond Rapstad + til Helgesjøen
2. Byggefeltet – Sagbakkengrenda – Harstadgrenda (Omberg), Judinbakken – «Butikken» t,o.m. Willy Bjørneby og Cambi
3. H.Dyblie, S.Rambø|, Rambølsgrenda med avstikker mot Langvatnet, Almenninga videre nordover langs fylkesveien til Kirkebakken og Berg
4. Hauga, Tønnes, Klanderudgrenda + fra krysset opp mot Kråkfoss, Ruud, Langsrud, Kråkfoss
5. Jo Kristian Walmann – Øvre Liaveg – John Høgåsen – Brustad avkjørsler fra fv.21 t.o.m. Bjørn Øya/Sætereie
6. Fra Bergerud – Ljøner – Bolskogen
7. Fra Lokalbakken – Hjerpsethaget m/Ødegård, Fylkesveien t.o.m. Torild Halvorsrud
8. Fra Hjerpsetkrysset – Knutbru – Hornlia – Harstadsetra Grusjøgrenda – Halvorsrud m/Hea, Askerud
9. Knutbru – Mobekkgrenda