Avskjedsgudstjeneste for Harald

Harald Schøien

Harald Schøien blir pensjonist

Harald prest går av med pensjon nå ved månedsskiftet. Søndagens gudstjeneste blir derfor hans siste som sogneprest her i Vestmarka menighet.Alle er hjertelig velkomne til gudstjenesten og til kirkekaffe i Kirkestua etterpå.

Det er stengt for kommentarer.