Årsmøte VG + info. småhytter i Brustadvika 7. mars

Årsmøte VG: Tirsdag 7. mars kl. 19.00 i kantina til Montessoriskolen er det årsmøte i Vestmarka Grendelag (VG). Vanlige årsmøtesaker. Dagsorden, årsberetning, regnskap og vedtekter finner du her. Årsmøtet gjøres erfaringsmessig unna på en halvtime.

Småhytteprosjektet i Brustadvika: Straks etter årsmøtet i VG, og samme sted, orienterer Sigmund Ruud om status for småhytteplanene i Brustadvika. Sigmund er styreleder i Vestmarka i Utvikling AS. Alle er velkommen til å delta i begge møtene.