Årsmøte i Grusjø Vel

Det nye styret i Grusjø Vel består av fra venstre kasserer Bjarne Evensen, nestleder Dan Halvorsrud, leder Ida Huse Gulbrandsen, sekretær Solveig Egeland, festkomiteen v. Åshild Gulbrandsen og styremedlem og utleier av grendehuset Asbjørn Gulbrandsen.
Det nye styret i Grusjø Vel består av fra venstre kasserer Bjarne Evensen, nestleder Dan Halvorsrud, leder Ida Huse Gulbrandsen, sekretær Solveig Egeland, festkomiteen v. Åshild Gulbrandsen og styremedlem og utleier av grendehuset Asbjørn Gulbrandsen.

Nest siste dag i mai ble det avholdt årsmøte i Grusjø Vel, med 20 personer til stede. Men etter årsmøtet ble det festet på kvelden og utover natten i Grusjø Grendehus hvor godt og vel 60 gjester var innom. For årsmøtet i Grusjø Vel ble også denne gang etterfulgt av glad dansemusikk i Grendehuset.
På årsmøtet, som ble ledet av Asbjørn Gulbrandsen, ble regnskapet og årsberetningen godkjent. Økonomien er bra, og det har i løpet av siste år blitt kjøpt andeler i Eidskog Naturbarnehage, og gitt tilskudd til fane i samme barnehage. Angående vedlikehold ble det opplyst om at golvet i grendehuset trenger å lakkeres. Likeens må det gjøres noe med trappa ute som har slått sprekker. Og vinduene på nordsida trenger maling.

Styre og komiteer: Ida Huse Gulbrandsen tar et år til som leder, og resten av styret fortsetter som sist år. Nye i festkomiteen er Åshild Gulbrandsen, Birgit Gulbrandsen, Dan Halvorsrud, Asbjørn Gulbrandsen og Unni Halvorsrud.

Under eventuelt kom det frem at Dan Halvorsrud har tatt mål av kjøkkeninnredningen i grendehuset med tanke på nyanskaffelse. Det vurderes å ha en fest utenom årsmøtet i løpet av året. Det undersøkes om grunneier kan rydde noe skog ned mot sjøen for utsiktelsens skyld.

Nytt styre:

Leder: Ida Huse Gulbrandsen. Nestleder: Dan Halvorsrud. Sekretær: Solveig Egeland. Kasserer: Bjarne Evensen. Styremedlem og utleier av grendehuset: Asbjørn Gulbrandsen. Tlf: 97728033.

At Grusjø Vel fortsatt har livets rett vitner det nyvalgte styret og Grusjø Grendehus om. –Vi er få, men sammen er vi sterke! er mottoet til alle som bor i denne grenda helt nord på Vestmarka. Ei grend som lever i beste velgående.