Årets første årsmøte

Det sittende styret fortsetter ett år til. Fra venstre kasserer Kari Vestby, leder Anita Pedersen og sekretær Guri Jerpset.
Det sittende styret fortsetter ett år til. Fra venstre kasserer Kari Vestby, leder Anita Pedersen og sekretær Guri Jerpset.

 

Også i år var det Vestmarka lag av Eidskog Sanitetsforening, eller Vestmarka Sanitetsforening som de heter for oss vestmarkinger, som åpnet årsmøtesesongen 2017 på stedet med de mange lag og foreninger.

 

 

Ni medlemmer møtte hjemme hos Sidsel Ovlien onsdag 25. januar, og under kyndig hånd av leder Anita Pedersen gikk møtet raskt og riktig for seg . Etter sang og velkomstord ble vanlige årsmøtesaker som regnskap, årsberetning 2016 og årsplan 2017 lest opp og godkjent.  Solid økonomi, innholdsrik årsberetning og ditto årsplan vitnet om en forening som er høyst oppegående med mye jobbing og mange jern i ilden. Og da siste års styre hadde sagt seg villig til å stå i sine verv enda ett år ble valget unnagjort uten diskusjoner.

Etter det formelle på årsmøtet ble det rikelig med tid til delikat servering, sanitets sang, trivelig prat og utlodning med populære gevinster.

Så det tegner til å bli et travelt år også i 2017 for jentene i saniteten på Vestmarka. Til stor glede for alle oss andre som bor i dett aktive stedet i Eidskog.

Også i år var det nok av delikatesser på bordet på årsmøtet i Vestmarka Sanitetsforening.
Også i år var det nok av delikatesser på bordet på årsmøtet i Vestmarka Sanitetsforening.
Randi Marthinsen er 89 år, men gledet seg stort over gevinstene hun vant på årsmøtet hos Sidsel Ovlien.
Randi Marthinsen er 89 år, men gledet seg stort over gevinstene hun vant på årsmøtet hos Sidsel Ovlien.
Det var glede og hygge som preget årsmøtet i sanitetsforeningen på Vestmarka 25. januar.
Det var glede og hygge som preget årsmøtet i sanitetsforeningen på Vestmarka 25. januar.