Andreplass i hoppetaukonkurransen!

Caroline Karlsen og Trym Nordhagen har vært ivrige hoppetau deltakere i ”Hopp for livet”.
Caroline Karlsen og Trym Nordhagen har vært ivrige hoppetau deltakere i ”Hopp for livet”.

Torsdag 28. mai var det seks glade og stolte fjerdeklassinger ved Eidskog Montessoriskole som ble overrakt diplom og pengepremie.

Det var mange elever ved Eidskog Montessoriskole som hadde deltatt i den landsomfattende hoppetaukonkurransen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. På skolen på Vestmarka var det elevene i fjerde klasse som hadde det nest beste resultatet av alle skolene i Hedmark. Deltakelse i ”Hopp for hjertet”-konkurransen har vært meget populært, for vel 110 000 elever over hele landet har deltatt. Det var leder i Nasjonalforeningen Eidskog demensforening, Odd Ivar Krok, som overrakte prisen til de stolte elevene.
–Det er en stor glede for meg å gi dere denne prisen for det nest beste resultatet av alle skolene i Hedmark , sa en glad premiegiver. I tillegg til diplom fikk elevene i fjerde klasse hele tusen kroner som de skal bruke til noe som vil glede hele klassen. –Det er viktig å holde seg i god fysisk form, og det har dere bevist her på skolen med deres ivrige deltakelse i hoppetaukonkurransen. Kanskje jeg kommer tilbake neste år og får gleden av å dele ut premie til dere da også? Det er bare å legge seg i trening videre, avsluttet Odd Ivar Krok, som i tillegg til premien hilste og gratulerte fra ledelsen i Nasjonalforeningen. Og han understreket videre at fysisk aktivitet hindrer blant mye annet hjerte- og karsykdommer. Det var kronprins Håkon Magnus som startet konkurransen ”Hopp for livet”, og deretter har elever i hele landet hoppet tau så lenge konkurransen har pågått.

Glade og stolte elever i fjerde klasse med diplom og tusen kroner. Fra venstre Caroline Karlsen, Andreas L. Gundahl, Yrja Walter, Majken Helen Skretting, Marthe Sørli og foran Trym Nordhagen.
Glade og stolte elever i fjerde klasse med diplom og tusen kroner. Fra venstre Caroline Karlsen, Andreas L. Gundahl, Yrja Walter, Majken Helen Skretting, Marthe Sørli og foran Trym Nordhagen.
Andreas L. Gundahl og Caroline Karlsen viser stolt frem diplomet som sier at fjerde klasse på Eidskog Montessoriskole fikk andre plassen i Hedmark i ”Hopp for livet”.
Andreas L. Gundahl og Caroline Karlsen viser stolt frem diplomet som sier at fjerde klasse på Eidskog Montessoriskole fikk andre plassen i Hedmark i ”Hopp for livet”.
Odd Ivar Krok gratulerte også gym. lærer Unni Frøjd-Nilsen som har vært en positiv pådriver i løpet av konkurransen.
Odd Ivar Krok gratulerte også gym. lærer Unni Frøjd-Nilsen som har vært en positiv pådriver i løpet av konkurransen.