4 sauer som landskapspleiere

Dette er tredje året med sau på arealene ved kirka. Hensikten er tredelt.

Hyrdens hvite lam og Sarons sorte får beiter utenfor Vestmarkakirkas murer
Hyrdens hvite lam og Sarons sorte får beiter utenfor Vestmarkakirkas murer. «Graset er grønt for æille»

Dyra beiter den uønskede planta kjempespringfrø, og målet er at vi skal klare å bli kvitt forekomsten ved kirka. Videre er det et mål at sauene skal holde vegetasjonen nede og forebygge gjengroing. Godt pleide beiter er en pryd for øyet. Vi er ikke der enda, men bare vent :-). Sist, men ikke minst, opplever de aller fleste at dyr er miljøskapende.
Om dyra skulle rømme eller er til besvær på annet vis, så kontakt Ragnar Dæhli på telefon 48259897.