Vestmarka Grendelag 20 år

Kort tilbakeblikk på saker som grendelaget har vært involvert i i sine 20 år. Vestmarka Grendelag har eksistert i 20 år. Det var i august 2001 det første møtet ble arrangert. Initiativet kom fra politisk ledelse i kommunen. Daværende ordfører Ivar Skulstad var regissør. I anledning 20-års jubileet laget vi

Les videre