Et sjeldent kirkeinstrument

Minnegudstjenesten  Allehelgensdag var det sjeldne toner å høre i Vestmarka kirke, for da kom Roar Engelberg med sin panfløyte og presenterte en god og annerledes kirkemusikk.  Som alltid på Allehelgensdag var gudstjenesten utvidet med en minnedel hvor alle som er jordfestet og som sokner til Vestmarka kirke blir minnet med

Les videre