100 år med strøm – verd en markering!

Illustrasjonsfoto: Bildet er tatt julen 1962. Datidens strømledninger preget Vestmarka sentrum.

10. mars 1920 fikk de første husstandene på Vestmarka elektrisitet. Bosetting på svensk side like fram til grensen gjorde det overkommelig å utvide nettet inn på norsk side.

Tirsdag kommende uke oppfordrer vi vestmarkinger til å markere det enorme framskrittet elektrifisering var. Bli med på å slukke alt lys mellom kl. 20 og 20.30. Tenn talglys eller parafinlamper i stedet, og snakk gjerne sammen om hvordan livet var før strømmen kom.

Den 11. mars 1920 kunne en lese følgende artikkel i «Hedemarkens Amtstidende»:
«- Igaar tændtes det elektriske lys paa Vestmarken for første gang, og det var rent festlig at færdes derborte og se det vakre hvite lys i omtrent alle ruter. Der er installert ca. 450 lamper, og prisen er meget rimelig, nemlig 4 kroner pr. aar for en 16-lys metaltraadlampe, — den samme pris som man har her i Kongsvinger nu, men som maa forhøies med sikkert 50 pct., naar den nye forsyning fra Vinger kommer til.

Med Tormod Sæther som kilde gis supplerende informasjon:
Den første elektrisiteten til Vestmarka ble produsert i Sundshagsfors. E- verket i Sundshagsfors produserte strøm både til drift av taubanen  og lokalbefolkningen. Fallrettighetene på vannet fra Tannsjøen var den gang på norske hender.
Bøndene på Vestmarka sponset «lysstolper» fra egen skog for å få det hele på plass.

Enkelte steder utenfor sentrum kom strømmen først på 1950-60-tallet, og til Ljønerholtet kom strømmen først i 1969, opplyser Tormod Sæther.

Alle som har anekdoter om da strømmen kom, kan sende dem til post@vestmarka.info. Det kan danne grunnlaget for en artikkel i Historen om Vestmarka