Nå går det oppatt!

Statistikken over innbyggere på Vestmarka har på samme måte som statistikken over innbyggere i kommunen, og i Glåmdals-regionen ellers, gått nedover og nedover de siste årene. Men det siste året går det oppatt på Vestmarka!

Totalen for de grunnkretsene som statistisk sett hører til Vestmarka, nemlig Bolfoss, Rud, Jerpset, Harstad, Grusjø og Fjellskogen viser at det i 2014 var bosatt 511 personer her, mot 504 i 2013. Det går rett veg, sjøl om vi ikke er oppe på samme nivå som året før der igjen. I 2012 var vi 523 personer i disse grunnkretsene. Det er stor forskjell fra grunnkrets til grunnkrets og de lokale forskjellene kan muligens oppleves som noe overraskende. Hvem hadde trodd at Bolfoss var den store innbyggermagneten? Men det er faktisk der det – prosentvis – har gått mest opp – om vi sammenligner 2014 med 1999. ( Vi snakker om 4 personer i pluss. Statistikk er statistikk. Og prosent er prosent.)

Og så er det det, med Statistisk sentralbyrås grunnkretsinndeling – at ikke alle som faktisk bor på Vestmarka regnes med. De som bor på Harstadsjøens østbredd hører nemlig statistisk sett til grunnkretsen Stangnes som sorterer under Tobøl.
Innbyggere på Vestmarka