Elg 4H legges på hvil fra 2015

Hedmark 4H sin fylkesleir i 2006, arrangør Elg 4H. 400-500 deltakere.
Hedmark 4H sin fylkesleir i 2006, arrangør Elg 4H. 400-500 deltakere.

Elg 4H hadde årsmøte 12. november og bestemte å legge klubben på hvil fra 1/1-2015. Det er særlig to grunner til det. De siste årene har det vært vanskelig å rekruttere nye medlemmer på tross av aktiv markedsføring på skolen. I tillegg mangler det nye voksne til å være rådgivere.
Vi kan håpe at noen etter hvert ønsker å vekke klubben fra dvalen. Det er iallfall sterke tradisjoner å bygge videre på. Elg 4H ble stiftet i 1974 av Kåre Amund Tuhus.

I løpet av de 40 årene klubben har eksistert har flere hundre barn og unge vært med. Langt de fleste av disse har vært med på den årvisse fylkesleiren og besøkt deler av Hedmark som en ellers aldri ville sett. Elg 4H har selv tatt det store løftet å arrangere fylkesleir to ganger med 4-500 deltakere.
Andre nyttige erfaringer 4H-ere får er styrearbeid (barn- og ungdom utgjør styret) og prosjektarbeid (4H-oppgave). Les mer om 4H her. Og så må en ikke glemme volleyball som er 4H sin «egen» idrett. Elg 4H har vunnet den prestisjetunge vandrepokalen i volleyballturneringa på fylkesleiren.
Personer som eventuelt fatter interesse for drifte klubben eller som av andre årsaker har behov for å komme i kontakt med Elg 4H etter at klubben er lagt på hvil kan kontakte siste rådgiver, Ole Johan Mohn.
Vi har laget et bildegalleri for å hylle det arbeidet som er gjort for barn og ungdom på Vestmarka i Elg 4H. 1970 og 80-tallet er dårlig representert. Har du et blinkskudd fra den tiden så send det gjerne på e-post til post@vestmarka.info.