Takk for alt frivillig arbeid i 2022

2022 har vært «Frivillighetens år». Hensikten har vært å løfte fram betydningen av det frivillige arbeidet. Statistisk sentralbyrå anslo verdien av frivillig arbeid her i landet til 78 milliarder kroner. Det er er kolossalt beløp. Det tilsvarer 5 % av statsbudsjettet i Norge! Verdien av frivillig arbeid kan også måles

Les videre