Velets historie

Vestmarka Vel ble stiftet 13. februar 1949. Johan Ombetrg, Oskar H Rambøl og  Evert Stolpe undertegnet stiftelsesprotokollen.

Tidlige saker:
– Folkebad
– Klesvaskeri
– Barnehave
– Folkepark
– Vegbelysning
– Vestmarka som eget herred og annet av interesse for stedet og dets historie