Menighetsrådet info

Etter kirkevalget høsten 2019 består Vestmarka menighetsråd av

Medlemmer: Håkon Hauer (leder), Marianne Engesvik Vold (nestleder), Hans Dyblie (sekretær), Solveig Rapstad, Aud Rambøl, Ida Emma Kraft, Bettina Eckbo (sokneprest, geistlig representant).

Varamedlemmer: Herman Svarthaugen, Eirik Mobrenna, Per Erik Kraft

I perioden høsten 2016 – høsten 2019 besto Vestmarka Menighetsråd av

Leder Håkon Utstrand Hauer, nestleder Marianne Engesvik Vold, sekretær og vararepresentant til Vestmarka Grendeutvikling Solveig Rapstad, representant til Eidskog kirkelige fellesråd og Vestmarka Grendeutvikling Eirik Mobrenna, representant til Eidskog kirkelige fellesråd Toril T. Taugbøl. Geistlig representant er Sokneprest Bettina Taugbøl Eckbo. Vararepresentanter: Herman Svarthaugen, Aud Rambøl, Arne Ekstrand og Tone Samsonstuen.

I perioden 1. november 2011 – 31. oktober 2015  bestod Vestmarka Menighetsråd av

Mona Rambøl (leder), Håkon Hauer, Jonny Svendby, Toril T. Taugbøl, Astri Kløvstad

Vararepresentanter:  Herman Svarthaugen, Jan Tore Kraft, Jan Svendby, Wenche Grasmo

Kontakt Kirkekontoret for leie av Kirkestua. Telefon 628 33 780.