Grusjø Vel info

I 2012 besluttet årsmøtet at vi skulle registrere oss i Brønnøysund slik at vi etter hvert kan motta grasrotandel. Per 18.06.2012 er vi registrert med organisasjonsnummer 998 482 488.

Velet er registrert med følgende formål i registeret:
Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et godt og trygt bomiljø. Velet skal også holde Grusjø grendehus ved like, og gjøre det attraktivt som utleielokale og forsamlingssted i nærmiljøet.

Grendehuset er til leie for hvem som helst, det koster 1200 kr for medlemmer og 1400 kr for ikke medlemmer. Prisen er inkludert vask. Medlemskap koster 150 kr for enkeltmedlem og 200 kr for familie, så det kan lønne seg å bli medlem 🙂

Kontakt for leie er Asbjørn Gulbrandsen tel 62834159.