Vestmarka Samfunnshus

Helsedirektoratet har i dag vedtatt forbud mot en rekke av de aktivitetene som gjennomføres på kveldstid og i helger i Vestmarka samfunnshus. Fylkesmannen i Innlandet har i tillegg anbefalt at seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås.

Som en konsekvens er Vestmarka samfunnshus/Eidskog Montessoriskole inntil videre stengt for alle

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer
Organisert idrettsaktivitet
Møter med fler enn 15 deltakere
Alle arrangører må på forhånd avklare med Interesseforeningene for Vestmarka samfunnshus om andre typer arrangementer enn de som er nevnt over kan avholdes.

Eidskog Montessoriskole SA vil komme tilbake med informasjon så snart samfunnshuset igjen kan åpnes for disse typene arrangement.

Sverre Holm

Styreleder

Eidskog Montessoriskole SA

Nederst på denne nettsiden kan du se når samfunnshuset er ledig eller opptatt.

Referat fra årsmøtet 2019 -side1

Referat fra årsmøtet 2019 -side2

Styret i IVS, valgt på årsmøtet 2019:

Leder: Ola Klanderud, valgt for 1 år
Nestleder: Stian Teigbråten (Ikke på valg 2019)
Sekretær: Sidsel Mobrenna, valgt for 1 år
Kasserer: Karin Ovlien, (Ikke på valg 2019)
Styremedlem: Per Erik Kraft, (VH) valgt for 2 år
Varamedlem: Håkon Hauer, (Ikke på valg 2019)
Varamedlem: Anne Huse, (VS) valgt for 2 år
Revisor: Sigmund Ruud, valgt for 2 år.
Vararevisor: Linda Ovlien, valgt for 1 år
Valgkommite: Jan Tønnes, valgt for 1 år
Valgkommite: Asbjørn Konglund, (VH) valgt for 2 år

Styremedlemmer på valg 2020:

Leder, på valg for 1 år
Nestleder (VIL) på valg for 2 år. * Forslag fra VIL: Håkon Hauer
Sekretær, på valg for 2 år
Kasserer, på valg for 2 år
Styremedlem Per Erik Kraft. Ikke på valg (VH)*
Varamedlem, (VIL) på valg for 2 år*
Varamedlem Anne Huse. Ikke på valg (VS)*
Revisor Sigmund Ruud. ikke på valg
Vararevisor, på valg for 2 år
Valgkomité, på valg for 2 år
Valgkomité Asbjørn Konglund. (VH) Ikke på valg* *Disse personene velges inn på årsmøtet i IVS etter forslag fra respektive lag og forening som bruker lokalene flest ganger i løpet av foregående år, i henhold til IVS sine vedtekter. Idrettslaget, sangkoret, hornorkesteret, grendelaget og velforeningen i gitt rekkefølge, de som bruker lokalene mest.

Vedtekter

Bruksrettsavtale med Eidskog Montessoriskole

Driftsavtale med Eidskog Montessoriskole

Inventarliste

samfunnshuset
Vestmarka Samfunnshus

Her ser du en kalender som viser om samfunnshuset er opptatt eller ledig: