Vestmarka Samfunnshus

Referat fra årsmøtet 2019 -side1

Referat fra årsmøtet 2019 -side2

Styret i IVS, valgt på årsmøtet 2019:

Leder: Ola Klanderud, valgt for 1 år
Nestleder: Stian Teigbråten (Ikke på valg 2019)
Sekretær: Sidsel Mobrenna, valgt for 1 år
Kasserer: Karin Ovlien, (Ikke på valg 2019)
Styremedlem: Per Erik Kraft, (VH) valgt for 2 år
Varamedlem: Håkon Hauer, (Ikke på valg 2019)
Varamedlem: Anne Huse, (VS) valgt for 2 år
Revisor: Sigmund Ruud, valgt for 2 år.
Vararevisor: Linda Ovlien, valgt for 1 år
Valgkommite: Jan Tønnes, valgt for 1 år
Valgkommite: Asbjørn Konglund, (VH) valgt for 2 år

Styremedlemmer på valg 2020:

Leder, på valg for 1 år
Nestleder (VIL) på valg for 2 år. * Forslag fra VIL: Håkon Hauer
Sekretær, på valg for 2 år
Kasserer, på valg for 2 år
Styremedlem Per Erik Kraft. Ikke på valg (VH)*
Varamedlem, (VIL) på valg for 2 år*
Varamedlem Anne Huse. Ikke på valg (VS)*
Revisor Sigmund Ruud. ikke på valg
Vararevisor, på valg for 2 år
Valgkomité, på valg for 2 år
Valgkomité Asbjørn Konglund. (VH) Ikke på valg* *Disse personene velges inn på årsmøtet i IVS etter forslag fra respektive lag og forening som bruker lokalene flest ganger i løpet av foregående år, i henhold til IVS sine vedtekter. Idrettslaget, sangkoret, hornorkesteret, grendelaget og velforeningen i gitt rekkefølge, de som bruker lokalene mest.

Vedtekter

Bruksrettsavtale med Eidskog Montessoriskole

Driftsavtale med Eidskog Montessoriskole

Inventarliste

samfunnshuset
Vestmarka Samfunnshus

Her ser du en kalender som viser om samfunnshuset er opptatt eller ledig: