Vestmarka Samfunnshus

Årsmøte i
Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus

onsdag 15.03.17 kl.19.00
i kantina til Eidskog Montessoriskole.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og møtesekretær
 3. Behandling av styrets årsmelding – medlemsliste
 4. Behandle revidert regnskap – eiendelsliste
 5. Budsjett, utleiesatser, medlemsavgift
 6. Godtgjørelser
 7. Behandle Bruksrettsavtale og Driftsavtale med EMS (Eidskog Montessoriskole)
 8. Vedtektsendringer
 9. Innkomne forslag
 10. Valg: Leder for 1 år
  1 stk styremedlem for  2 år
  1 stk varamedlem for 2 år
  1 stk valgkomite for 2 år
 11. Årsmøtet velger en representant til VG (Vestmarka Grendeutvikling)

Vestmarka 01.03.17

Trond Rapstad

 

Årsmelding 2016

Vedtekter

Brev til årsmøte i IVS fra Eidskog Montessoriskole

Bruksrettsavtale med Eidskog Montessoriskole

Driftsavtale med Eidskog Montessoriskole

Inventarliste