Menighetsrådet info

Vestmarka menighetsråd har siden 1. november 2016 bestått av

Leder Håkon Utstrand Hauer, nestleder Marianne Engesvik Vold, sekretær og vararepresentant til Vestmarka Grendeutvikling Solveig Rapstad, representant til Eidskog kirkelige fellesråd og Vestmarka Grendeutvikling Eirik Mobrenna, representant til Eidskog kirkelige fellesråd Toril T. Taugbøl.
Geistlig representant er Sokneprest Bettina Taugbøl Eckbo.

Vararepresentanter er Herman Svarthaugen, Aud Rambøl, Arne Ekstrand og Tone Samsonstuen.

 

I perioden 1. november 2011 – 31. oktober 2015  bestod Vestmarka Menighetsråd av

Mona Rambøl (leder), Håkon Hauer, Jonny Svendby, Toril T. Taugbøl, Astri Kløvstad

Vararepresentanter:  Herman Svarthaugen, Jan Tore Kraft, Jan Svendby, Wenche Grasmo

Kontaktperson for Kirkestua er Mona Rambøl tlf 901 15 885.