Hornorkesteret -Styret

Styreleder:

Inger-Lise Kessler – Valgt for 1 år, på valg 2019

Mobil: +47 951 02 531

E-post: ingerlisek2009@hotmail.com

Styret konstituerer seg selv:

Styrets nestleder:

Per John Salberg – Valgt for 2 år, på valg 2019

Kasserer:

Mary-Ann Larsen – Valgt for 2 år, på valg 2019

Styremedlem:

Truls Snedsbøl – Valgt for 2 år, på valg 2020

Per-Erik Kraft – Valgt for 2 år, på valg 2019

Gro Rudberg – Valgt for 2 år, på valg 2020 (Materialforvalter)

Varamedlemmer til styret:

Anne Rørholt – Valgt for 2 år, på valg 2020

Ola Kristian Klanderud – Valgt for 2 år, på valg 2019 (Hjemmesideansvarlig samt overordnet kontroll på registrering i offentlige systemer og leverandører.)

Revisor:

Henrik Oscar Christiansen – Valgt for 2 år, på valg 2020

Representant til Vestmarka grendelag (VG):

Inger-Lise Kessler – Valgt for 1 år, på valg 2019

Representant til generalforsamlingen i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, org. nr. 915 628 419:

Per-Erik Kraft – Valgt for 2 år, på valg 2019

Valgkomitéleder:

Thore Kielland Gransæther – Valgt for 2 år, på valg 2019

Valgkomitémedlem:

Even Høydahl – Valgt for 2 år, på valg 2020