Vestmarka i Utvikling AS

Aksjeselskapet Vestmarka i Utvikling

Vestmarka i Utvikling AS (ViU) er et folkeaksjeselskap hvis hovedmål er å styrke bosettinga i grenda vår. Ved aksjetegninga gikk Eidskog kommunale foretak (ENKF) inn med den delen av Brustadvika som var i kommunalt eie som et tingsinnskudd. ENKF er senere avviklet og aksjene overført til Eidskog kommune.

6. november i 2007, da selskapet ble stiftet, ble med ett 138 personer medeiere i Vestmarkas hjerte, Brustadvika. Kapital fra aksjetegningen ga muligheter for å ta fatt på et av selskapets delmål, nemlig sentrumsutvikling.

I 2013 var mye gjort, og pengene brukt. På grunn av manglende ressurser har selskapet gått inn i en inaktiv fase, referert til som et «hvilende aksjeselskap». Men aktiviteten kan gjenopptas «over natta» om situasjonen tilsier det.

I styret sitter:
Sigmund Ruud (leder), Ragnar Dæhli (nestleder), Anne H. Huse, Jo Kr. Walmann, Solveig Rapstad og Ola Klanderud.

Nedenfor kan du lese om noe av det som er blitt gjort i ViUs aktive periode:

  • Jordskifteforretning i Brustadvika og gjennom det oppklaring av eierforhold
  • Reguleringsplan for hele Brustadvika, ikke bare ViU sitt areal
  • Avskoging, planering, fjerning av asfalt, betong, jernskrot, industriavfall, tilsåing
  • Stilt arealer til disposisjon for badeplass, sandvolleyballbane,  fiskeplasser, skateanlegg, universelt utformet gapahuk, «Sjøfarten Bru», «Vestmarkamonolitten»
  • Bolystprosjekt

Brustadvika

Områdeplanen for Brustadvika ble vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2014. Hele planområdet er på 198 dekar. Opplysninger om planen finner du i lenkene under:

Planbestemmelser for områderegulering av Brustadvika
Detaljreguleringsplan (kart)

Det er 9 grunneiere i planområdet. ViU AS eier ca 50 dekar. ViUs areal vest for Buåa på 21 dekar (gnr/bnr 10/32) er regulert til bolig/næring/forretning/bevertning/ tjenesteyting (skole/barnehage), og er til salgs. Interesserte kan henvende seg til styreleder i ViU, Sigmund Ruud (tlf. 906 97 547)

ViUs areal øst for elva Buåa (hvor det er bygd gapahuk, badeplass, stor grill i et gammelt jernbanefundament, båtutslippsplass, universelt utformet gapahuk, skulpturen Vestmarkamonolitten) er regulert til offentlig friområde. For detaljer, se lenkene over.