Vestmarka Vel

Styret
Leder:               Nina Kisen, 417 62 761, e-post: el-kisen@online.no
Kasserer:          Emmy Wallberg
Sekretær:         Lars Rambøl
Styremedlem:   Paul Toni Storfallet og Stian Kraft
Varamedlem 1: Jens Tønnes
Varamedlem 2: Tove Kvesetberget Ødegaard
Revisor 1:         Linda Ovlien
Revisor 2:         Sigmund Ruud
Valgkomiteen: Toini Johnsen og Mats Erik Kraft

Arbeidsområder
– Ansvar for Bygdekinoen
– Drift og vedlikehold av Badet
– Julegran og julegrantenning-arrangement i Brustadvika
– Pynting/grasklipping ved Jerpset-bautaen
– Blomster og flagg 17. mai på de to minnebautaene på kirkegården
– PubQuiz
– Vestmarkadagen, medarrangør
– Andre tiltak som fører til trygghet og trivsel for alle som bor på Vestmarka

Medlemskap
Ønsker du å støtte oss er årets kontingent:
– Enkeltpersoner: kr 100
– Par og familier: kr 200
– Hytteeiere: kr 150
– Firmaer: kr 500
Medlemsgiro blir levert ut i postkassene. For de som ikke har mottatt giro kan betaling skje til Vipps 520926 eller velets konto nr 1822.08.69802. Husk å oppgi navn ved betaling.

Vestmarka bad

Vestmarka bad

Vandregruppa

Vandregruppa

Bygdekinoen på besøk før filmene ble digitale. Jan Stangnes til venstre.

Bygdekinoen på besøk før filmene ble digitale. Jan Stangnes til venstre.

Velet feiret 60 år i 2009

Velet feiret 60 år i 2009

Brustadviknissen

Brustadviknissen

Jerpsetbautaen pyntet til 17. mai

Jerpsetbautaen pyntet til 17. mai

Badeglede ved Badet

Badeglede ved Badet