Seks søkere til prestestillingen

Søknadsfristen er ute, og seks personer har søkt stillingen som prest her. Tilsetting vil etter alt å dømme skje i Hamar bispedømmeråds møte 10. juni 2015.

Det er stengt for kommentarer.