Et sjeldent kirkeinstrument

Minnegudstjenesten  Allehelgensdag var det sjeldne toner å høre i Vestmarka kirke, for da kom Roar Engelberg med sin panfløyte og presenterte en god og annerledes kirkemusikk.  Som alltid på Allehelgensdag var gudstjenesten utvidet med en minnedel hvor alle som er jordfestet og som sokner til Vestmarka kirke blir minnet med lystenning.

Organist Sigrid Bråthen og Roar Engelberg på panfløyte skapte mye vakker musikk i Vestmarka kirke Allehelgensdag.
Les videre

Harstadhagan byggefelt til salg

Kommunen legger nå ut byggefeltet i Harstadhagan for salg. Prisantydningen er 400.000 kr med vilkår om at kjøper må bygge en bolig innen to år fra overtakelse. Feltet er opparbeidet med vei, gatelys og er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Arealet er på 15. daa. Ansvarlig megler er Camilla Bergh Brustad i EiendomsMegler1, tlf 41644048, e-post camilla.bergh.brustad@em1innlandet.no

50-års konfirmanter

Søndag 6. oktober møttes 6 jenter og 4 gutter som ble konfirmert i Vestmarka kirke for 50 år siden. Etter gudstjenesten fortsatte jubilantkonfirmantene treffet i Vestmarka kirkestue med mat, drikke og mye prat med glade historier om tiden som ungdom for 50 år siden. I 1969 var det 16 som ble konfirmert i Vestmarka kirke, men av forskjellige årsaker var det bare 10 av disse som hadde anledning å overvære 50-års jubileumsgudstjenesten.

Bak til venstre Grethe (Ljøner) Halvorsrud, Roger Erling Billingsø, Reidar Karterud, Hans Bruno Ljøner, Jan Ingvar Stangnes og Anni Elisabeth Mellum Billit.

Foran til venstre Ingjerd (Jerpseth) Olsson, Anne Berit Billerud, kapellan Morten Hagen Grindvoll, Rigmor (Tollhaug) Bonnerud og Anne-Britt (Bull) Syversson.