Koronanytt fra Saniteten

Saniteten har utsatt årsmøte til 24. februar pga koronasmitten.

Saniteten selger fastelavnsris på Esso’n lørdagene 6.2 og 13.2 fom kl. 11 – 15 og håper folket kommer dit og kjøper – de har vipps. Gitt koronasmitten reiser de ikke rundt og selger i år.

Aktivt uteliv under pandemien

Mange har vært på Vardåsen i 2020, hele 1045 stk. har notert i boka. Leif Billingsø var ivrigst. Men Odd Arne Saur og Lotte Sørli imponerer også stort. Og så passer vi på å hylle karen på fjerdeplass. Han tar ansvar for å holde stien farbar og godt merket. Takk skal du ha, Jan Tore!

Vestmarka Barnekor 1972

Vestmarka barnekor 1972

Det har i tidens løp vært mange utøvende sangere og musikere på Vestmarka, både enkeltvis og som medlemmer i sangkor og hornmusikk. Dette bildet viser 24 unge jenter og to ledere i Vestmarka Barnekor fra 1972. Foran fra venstre Line Syversen, Anita Judin, Turid Rambøl, Bodil Rambøl, Tone Linner, Toril Thorsen, Evy Anne Vestli, Solveig Rambøl, Heidi Bjørneby og Inger Marie Mohn. Bak fra venstre leder Gunhild Rastad, Runa Ljøner, Gunhild Rastad, Anne Kjersti Walmann, Kristin Bull, Torun Sørli, Oddny Gransbråten, Eva Halvorsrud, Gina Halvorsrud, Karin Vestli, Inger Lise Vestli, Elisabeth Øiseth, Laila Murud, Anne Grete Bjørneby, Inger Torun Grundt og leder Eva Rambøl.

Mini-julekonsert i kirka

Julekonsert i kirka tett på jul har lange tradisjoner. I en årrekke har Vestmarka Hornorkester, Vestmarka Sangkor, Anne & Vidar og Håkon Hauer satt oss musikalsk i julestemning.

Men dette året er jo et unntak fra det meste, også for den vante «lagoppstillingen» allerede nevnt.

MEN, kirkemusikalsk utvalg / Vestmarka Menighetsråd har lirket på plass en mini-julekonsert som er innenfor rammen av koronaregelverket.

Anne & Vidar sammen med Håkon Hauer opptrer i kirka søndag 13. desember kl. 16. Det tillates inntil 50 personer til sammen. For å regulere det er det nødvendig med påmelding. Interesserte kan henvende seg til kirkekontoret på tlf. 62833780