Endring av tider for mobil gjenvinningsstasjon

Opprinnelig var det satt opp at G.I.R. skulle komme til Brustadvika med sin mobile gjenvinningsstasjon 2. juni og 11. august. Det ville i så fall kollidert med Vestmarkadagen som i år blir arrangert den 11. august. Nå ser det ut til at G.I.R. har endret begge datoene for i sommer og første mulighet for å levere kassérbart rot og ræl er allerede førstkommende lørdag, 26. mai fra kl 10.00 til 14.00. Og den andre muligheten blir 4. august.

Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika

Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika

Gammel låve blir som ny

Hele dugnadsgjengen på lørdag i aksjon.

Lørdag 12. og søndag 13.mai var det liv og røre høyt og lavt på låven ved Vestmarka Kirkestue. I løpet av disse dagene ble to av veggene malt med rød låvemaling og nesten all takstein på nordsiden ble forsiktig demontert og sendt ned på bakkenivå hvor de ble stablet på paller. Ni dugnadsivrige medlemmer i Vestmarka Menighetsråd og Vestmarka Idrettslag sørget for at denne etterlengtede jobben kom godt i gang, og allerede etter disse to aktive dagene fremstår låven langt fra falleferdig slik den har sett ut i mange år. Les videre

Vestmarkadagen 2018, lørdag 11. august

Hoppeslott, Vestmarkadagen 2017.

Normalt er Vestmarkadagen første lørdag i juni, dagen før Junikveld i Børli. Da vi ble orientert om at arbeidet med ny Brustad Bru var en måned forsinket, og at trafikken ikke kunne forventes å bli normalisert før midt i juni, valgte Grendelaget å utsette Vestmarkadagen til «etter ferien, men før Matrandcup». Dermed ble lørdag 11. august en naturlig løsning.

Les videre