Idrettslaget inviterer nyinnflyttede og alle andre på tur

Vestmarka Idrettslag slår et slag for integrering og folkehelse når de særskilt inviterer nyinnflyttede til tur opp til Vardåsen lørdag 15. november. Men hvis nye vestmarkinger skal bli kjent med gamle vestmarkinger, så bør vi alle takke ja til innbydelsen og bli med! Les mer her.

Det er stengt for kommentarer.