Grusjø Vel info

I 2012 besluttet årsmøtet at vi skulle registrere oss i Brønnøysund slik at vi etter hvert kan motta grasrotandel. Per 18.06.2012 er vi registrert med organisasjonsnummer 998 482 488.

Velet er registrert med følgende formål i registeret:
Velforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et godt og trygt bomiljø. Velet skal også holde Grusjø grendehus ved like, og gjøre det attraktivt som utleielokale og forsamlingssted i nærmiljøet.

Grendehuset er til leie for hvem som helst, det koster 600 kr for medlemmer og 800 kr for ikke medlemmer. Medlemskap koster 150 kr så det kan lønne seg å bli medlem 🙂

Kontakt for leie er Asbjørn Gulbrandsen tel 62834159.