Grendelaget info

Styret i Vestmarka Grendelag

Leder: Ragnar Dæhli
Nestleder: Sidsel Mobrenna

Styremedlemmer fra organisasjonene (varamedlemmer i parentes):
Toini Johnsen (Arne Sørli), Eidskog Naturbarnehage
Asbjørn Gulbrandsen, Grusjø Vel
Trond Rapstad, Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus
Eirik Mobrenna (Solveig Rapstad), Vestmarka Menighetsråd
Vidar Huse (Svein Olaf Sæter), Vestmarka JFF
Inger Lise Kessler, Vestmarka Hornorkester
Anita Pedersen (Kari Vestli), Saniteten
Nina Kisen (Stian Kraft), Vestmarka Vel
Håkon Utstrand Hauer, Vestmarka Idrettslag

Vestmarka Grendelag har 9 organisasjoner tilsluttet.