Ryttere i vårsol

 I varmende vårsol lørdag 13. april startet og fullførte 14 deltakere årets Påskeritt med start og mål hjemme hos Ida Marie Huse Gulbrandsen og Freddy Ingelsrudøya med datter og sønn i Mobekkveien på Vestmarka.  Rittet ble arrangert av Eidskog Ride og Kjøreklubb. En klubb som ble stiftet i 1979 og som derfor har 40-års jubileum i år.

Ida Gulbrandsen er nyvalgt leder i Eidskog Ride og Kjøreklubb, og i årets Påskeritt stilte hun til start med Verano, en havblods vallak fra Lettland.
Les videre

Årsmøtet ble avsluttet med branninstruks

Deltakere og styremedlemmer på årsmøtet til IVS. Foran t.v. leder Ola Klanderud, Trond Rapstad med avskjedsgaven, Karin Ovlien, Sidsel Mobrenna og Stian Teigbråten. Bak t.v. Kari Vestby, Anita Pedersen, Anne Huse, Asbjørn Konglund og Per Erik Kraft.

Onsdag 20. mars var det Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, IVS sin tur til å avholde sitt årsmøte i kantina til Eidskog Montessoriskole. IVS sitt formål er at de skal sørge for at Vestmarka skal ha et Samfunnshus, og de har derfor inngått en bruksrett- og driftsavtale med huseier Eidskog Montessoriskole, EMS. Les videre

Velet og VJFF med årsmøter samtidig

Både Hans journalist og vel-kasserer John Wirkola Dirksen var fornøyde med kringla.

På kveldstid 14. mars var det hektisk å være journalist i Vestmarka Grendelag. Årsaken til travelheten var at det ble avholdt to årsmøter samtidig. Vestmarka Vel sitt årsmøte foregikk i kantina til Eidskog Montessoriskole mens Vestmarka jeger- og fiskeforening holdt på tradisjonen og hadde sitt mannlige og folkerike årsmøte i Vestmarka kirkestue. Selv om begge årsmøtene startet kl. 19:00 greide grendelagets journalist å dekke begge årsmøtene p.g.a. at det begge steder ble servert kaffe og heimlaga kringle.

Les videre

Tid for årsmøter

Torfinn Smines fra Eidskog kommune holdt et interessant kåseri om den nye arealplanen.

Mars er en aktiv måned på Vestmarka, for da er det tid for årsmøter i mange lag og foreninger. Men allerede i januar gjorde tradisjonen tro Vestmarka Sanitetsforening seg ferdig med sitt årsmøte, og etter den travle marsmåned vil de resterende lagene følge etter.

Mandag 4. mars i kantina til Eidskog Montessoriskole var det Vestmarka Idrettslag ved leder Håkon Hauer som raskt og effektivt gikk gjennom saksliste, årsmelding og valg før Vestmarka Grendelag ved leder Ragnar Dæhli presenterte grendelagets mange aktiviteter i 2018. Og mellom de effektive presentasjonene var det lagt inn tid for hjemmelaget bevertning i form av to store kaker med mye kaffe attåt.

Les videre

Vintertur i vårsol

Det var lagt inn mange stopp med historiefortellinger på denne vinter-/vårturen på Vestmarka med omegn. Alle foto Thore Fjeld.

Vestmarka viste seg fra sin beste side da Aktiv i 100 på Vestmarka fikk gjester fra nord i Glåmdal en solfylt onsdag midt i februar. Totalt var det over 30 eidskoginger og gjester som denne dagen fikk oppleve et vinterkledd  Vestmarka i varmende vårsol.

Les videre