Veg med nytt dekke

Det har i mange år vært nærmest ufremkommelig og delvis farlig å kjøre fra Kjerkebakken ut på Skillingmarkveien, for her har veien vært i så dårlig forfatning at flere biler har fått store skader på understellet. Men etter flere henvendelser til de ansvarshavende i Eidskog kommune har bilistene som daglig ferdes her fått gehør for den elendige vegstandarden.

Ny asfalt gjør brua klar for tung transport.
Les videre

50-års konfirmanter i Vestmarka kirke

Det ble ekstra høytid over søndagens gudstjeneste da åtte i menigheten møttes for å feire at det er 50 år siden de ble konfirmert i Vestmarka kirke.

Bak fra venstre: Tore Jonny Sæter, Bjørn Halvorsrud, Mary-Ann Larsen, Reidun Søgnen og Max Ivan Lindkjølen. Foran fra venstre: Hilde Øiseth Nordlid, May Kristin Judin, Ingrid Hedum Nordstrand og kapellan Janne Sannesmoen.

Naturbarnehage på jakt

I Eidskog Naturbarnehage er det tradisjon at de eldste barna en dag hver høst går på rådyrjakt. Høsten 2020 ingen unntak, så tradisjonen fortsetter til glede for vitebegjærlige barnehagebarn.

Det var et ungt jaktlag som gikk på stien mot skogen.
Les videre

Kobbernettet – utfasing

I begynnelsen av august mottok mange på Vestmarka brev fra Telenor med informasjon om at det gamle kobbernettet skulle fases ut 15. november 2020. Det har vært arbeidet i «kulissene» med mål om om utsette nevnte utfasing. Vi er derfor glade for å informere om at kobbernettet tidligst blir faset ut 1. juni 2021.

Vi legger til grunn at Eidsiva Bredbånd er i mål med utbygging av fiber til de som har bestilt det før kobbernettet tas ned.