Fra håndkraft til kortleser

 Vestmarka Auto har vært gjennom mange moderniseringsprosesser siden Arne Ovlien åpnet bilverksted i 1942. Den største forandringen er at Hans Jørgen Ovlien gir seg etter 28 år som eier av Vestmarka Auto.

Det er mange faste kunder som ringer inn sin mat-bestilling til Vestmarka Auto.
Les videre

Mange jegere på årsmøte

Deltakere på årsmøtet til VJFF 2020: Foran (f.v.) Nils Arne Vangen, Ludvig Taugbøl og Petter Bentzon. Bak (f.v.) Vidar Engen, Sigmund Teigbråten, Vidar Huse, Jan Kristiansen, Finn Willy Eriksson, Hans Jørgen Ovlien, Bjørn Huse og Per Erik Kraft. Stående (f.v.) Svein Olaf Sæter, Pål Tuhus og Svein Judin.

 Vestmarka Jeger- og Fiskerforening, VJFF har 64 medlemmer, og onsdag 11. mars avholdt foreningen årsmøte i Vestmarka Kirkestue med 16 medlemmer til stede. Tradisjonen tro gikk den store årsmøte kringla unna sammen med kaffe og cola mens mangeårige leder Bjørn Huse gikk gjennom årsmøtets agenda. En agenda som inneholdt godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, sekretær og to møtedeltakere til å underskrive protokollen, årsberetning og regnskap som fortalte om en forening med god økonomi. Valgkomiteen hadde også i år hatt en enkel jobb, for i VJFF har ingen vanen å si nei til styreverv. Det nyvalgte styret ble enstemmig valgt.

Les videre

Samfunnshuset stengt

Koronavirus-situasjonen:

Helsedirektoratet vedtok den 12/3-2020 forbud mot en rekke av de aktivitetene som gjennomføres på kveldstid og i helger i Vestmarka samfunnshus. Fylkesmannen i Innlandet har i tillegg anbefalt at seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås.

Les videre

Skumt og lyst

I 1990 skrev Klaus Rambøl ned erindringer fra sitt liv. Klaus var født på Nordre Rambølsødegarden i 1906. Nedenfor får vi et unikt innblikk i tida før vi fikk elektrisitet, og prosessen som lå forut for at det kom strøm til Vestmarka. Tillatelse til gjengivelse er gitt av Inger Sørli og Tormod Sæther, henholdsvis niese og nevø til Klaus.

Les videre