Velet og VJFF med årsøter samtidig

Både Hans journalist og vel-kasserer John Wirkola Dirksen var fornøyde med kringla.

På kveldstid 14. mars var det hektisk å være journalist i Vestmarka Grendelag. Årsaken til travelheten var at det ble avholdt to årsmøter samtidig. Vestmarka Vel sitt årsmøte foregikk i kantina til Eidskog Montessoriskole mens Vestmarka jeger- og fiskeforening holdt på tradisjonen og hadde sitt mannlige og folkerike årsmøte i Vestmarka kirkestue. Selv om begge årsmøtene startet kl. 19:00 greide grendelagets journalist å dekke begge årsmøtene p.g.a. at det begge steder ble servert kaffe og heimlaga kringle.

Les videre

Tid for årsmøter

Torfinn Smines fra Eidskog kommune holdt et interessant kåseri om den nye arealplanen.

Mars er en aktiv måned på Vestmarka, for da er det tid for årsmøter i mange lag og foreninger. Men allerede i januar gjorde tradisjonen tro Vestmarka Sanitetsforening seg ferdig med sitt årsmøte, og etter den travle marsmåned vil de resterende lagene følge etter.

Mandag 4. mars i kantina til Eidskog Montessoriskole var det Vestmarka Idrettslag ved leder Håkon Hauer som raskt og effektivt gikk gjennom saksliste, årsmelding og valg før Vestmarka Grendelag ved leder Ragnar Dæhli presenterte grendelagets mange aktiviteter i 2018. Og mellom de effektive presentasjonene var det lagt inn tid for hjemmelaget bevertning i form av to store kaker med mye kaffe attåt.

Les videre

Vintertur i vårsol

Det var lagt inn mange stopp med historiefortellinger på denne vinter-/vårturen på Vestmarka med omegn. Alle foto Thore Fjeld.

Vestmarka viste seg fra sin beste side da Aktiv i 100 på Vestmarka fikk gjester fra nord i Glåmdal en solfylt onsdag midt i februar. Totalt var det over 30 eidskoginger og gjester som denne dagen fikk oppleve et vinterkledd  Vestmarka i varmende vårsol.

Les videre

Årsmøte Grendelaget, arealplan, Harstadhagan og bredbånd

Mandag 4. mars er det årsmøte i Gendelaget. Det foregår fra kl. 19.15 i kantina til Eidskog Montessoriskole (rett etter årsmøte i Idrettslaget som begynner kl 18 samme sted). Årsmelding og regnskap finner du her.

Rett etter årsmøtet i Grendelaget, dvs. ca. kl. 20., orienterer Torfinn Smines om kommunens arealplan. Hva er en arealplan, når skal den «rulleres» (oppdateres), hva kan hver og en av oss spille inn, hvordan gjør en det, når kan en gjøre det osv. Kom å finn ut hvordan du kan påvirke! I tillegg orienterer Torfinn om det kommunale boligfeltet Harstadhagan, og åpner opp for diskusjon om hvordan vi kan lykkes med å få flere til å bosette seg på Vestmarka eller andre steder i kommunen.

I tillegg orienterer Erik Staavi om status for bredbåndplanene på Vestmarka og hva vi kan forvente oss. Håper riktig mange kommer på årsmøtet som er åpent for alle fastboende, eiere av fritidsboliger og næringsdrivende på Vestmarka.

Festpreget årsmøte

Godt besøkt årsmøte i Saniteten: Stående fra venstre Kari Vestby, Karin Grundt, Eva Rambøl, Sidsel Ovlien, Mona Rambøl, Jorun Tønnes og Tove Sandelin. I sofaen fra venstre Else Øiseth, Guri Jerpseth, Haldis Mohn, Randi Marthinsen og Anita Pedersen.

Det har blitt en tradisjon at Vestmarka Sanitetsforening gjennomfører sitt årsmøte i januar, og for ikke å bryte denne tradisjonen ble årets møte avholdt hos Sidsel Ovlien onsdag 30. januar. Sanitetsforeningen på Vestmarka innehar det lange navnet Eidskog Sanitetsforening Vestmarka arbeidslag. Men samme hva foreningen heter så er det latter, glede, sosialt samvær, utlodning og nydelig bevertning som preger foreningens årsmøte som i år telte 12 medlemmer. Les videre