Ventilasjon skolebygg/samfunnshus, endrede planer

Det er tidligere informert om planene for oppgraderingen av ventilasjonsanlegget på skolen  og samfunnshuset. Disse planene er utsatt på ubestemt tid. Dette skyldes at huseier Eidskog Montessoriskole (EMS) fikk avslag fra sin bankforbindelse på søknad om finansiering av prosjektet.

Eiendomsutvalget til EMS arbeider videre med alternative løsninger som vil tilfredsstille pålegget fra Arbeidstilsynet. En ser da på enklere løsninger innenfor en kostnadsramme som ikke krever opptak av lån, og som samtidig sikrer elever og ansatte et inneklima som er i henhold til retningslinjer og regelverk.

Endringen av planer medfører at samfunnshuset kan brukes som vanlig.

Aktiv i 100

Det ble folksomt foran gapahuken i Brustadvika da over 34 ble fotografert etter siste turen i 2017.

Tirsdag tredje oktober var det avslutning for turgruppa som hver tirsdag fra april har møttes i Brustadvika for å vandre i nærmiljøet rundt omkring på Vestmarka. Og at denne ukentlige trimturen har vært av det positive slaget vitnet tirsdagens avslutning om. Hele 34 vandrere fra flere steder i Eidskog møtte opp i Brustadvika og gikk en times tur til Polfossen i Buåa og tilbake til gapahuken ved bredden av Harstadsjøen. Les videre

Mzuri sana

Da veldedighetskonserten var ved veis ende fikk hver bidragsyter overrekt en pose godteri i stedet for blomster mens publikum klappet for den gode underholdningen.

Mzuri sana er kenyansk og betyr veldig bra. To ord som sier alt om veldedighetskonserten som barn og unge eidskoginger holdt søndag kveld for en fullsatt Vestmarka kirke. Les videre

Brukerne selv skaffer alternative lokaler

18. oktober starter oppussingen av skolelokaler og samfunnshuset på Vestmarka. Og i følge planen skal byggeprosessen, som skal ledes av Entreprenør Gunnar Karlsen med lokale underentreprenører være ferdigstilt på senvinteren 2018. På møtet i skolens kantine torsdag 28. september fortalte styreleder i Eidskog Montessoriskole Sverre Holm om hele prosessen og hvilke følger dette vil få for alle brukerne. Les videre

Takk for høstens grøde

Prest Thomas Midtsund fikk god hjelp av tre unge kirkegjengere under fremføringen av salmen ”Hvem har skapt alle fuglene…..”.

 

Søndag 24. september var det høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Vestmarka kirke. Og ved inngangen sto to av de påtroppende konfirmantene og delte ut dagens program og ønsket alle kirkegjengerne velkommen. Og foran alteret hadde sanitetsdamene pyntet med korger fulle av fargerike fristelser med høstens grøde.

Fetterne Oskar Huse Andersson og Odin Huse Evensen er to som skal konfirmeres i Vestmarka kirke til våren, og ved søndagens høstakkefest hadde de fått i oppgave å ønske menigheten velkommen til kirken. En oppgave de tok på alvor og løste helt perfekt slik at alle som kom fikk både gode ord sammen med dagens program og salmebok.

 

 

Les videre