Vestmarkadagen 2018, lørdag 11. august

Hoppeslott, Vestmarkadagen 2017.

Normalt er Vestmarkadagen første lørdag i juni, dagen før Junikveld i Børli. Da vi ble orientert om at arbeidet med ny Brustad Bru var en måned forsinket, og at trafikken ikke kunne forventes å bli normalisert før midt i juni, valgte Grendelaget å utsette Vestmarkadagen til «etter ferien, men før Matrandcup». Dermed ble lørdag 11. august en naturlig løsning.

Les videre

Ny Brustad Bru

Snøsmeltinga har virkelig tatt seg opp de siste dagene. Flere har kommentert at røret i det midlertidige løpet til Buåa går fullt. Tirsdag er det planen at Buåa ledes tilbake i normalt løp gjennom den nye, plasstøpte brua.

Hjertestarter i Kirkestuegangen

Alle kursdeltakerne fra Vestmarka fulgte godt med på det Annika Sørpebøl og Tobias Basso i Eidskog Røde kors hadde å si om hjertestarter og førstehjelp.

Vestmarka Grendelag har gått til anskaffelse av hjertestarter. Den henger i den ulåste gangen på Kirkestua. Den er tilgjengelig for alle i situasjoner hvor hjertestarter kan bidra til å redde liv.

Les videre

Kirkestuebasaren, et sikkert vårtegn!

Toril Tolgine og Aud solgte lodder så blekket sprutet.

Fredag 6. april kom våren til Vestmarka i form av den årlige basaren i kirkestuen. Selv om det var litt færre til stede i Vestmarka kirkestue i år enn tidligere, så ble basar-gevinsten på hele 13.764 kroner. En sum som kommer godt med til kirkestuens vedlikehold og inventar. Og årets melodiøse underholdning inneholdt både ”Pengegaloppen” og ”Hurra for deg som fyller ditt år”. Les videre

Harstadhagan

Rett før påske satte teknisk avdeling i kommunen opp to salgsplakater i Harstadhagan med formål å selge tomter. Feltet ble opparbeidet i 2006, og vi er glade for det nye initiativet fra grunneier Eidskog kommune. Interesserte bes ringe 952 96 414.

På plakaten er avbildet hus fra Fiskarhedenvillaen.

Kommunen markedsfører Harstadhagan

Les videre