Søppelplukking langs veger

Vestmarka Grendelaget har delt opp Vestmarka i 8 roder der organisasjonene tilsluttet grendelaget plukker søppel langs vegene. Dugnadene blir gjennomført nå i april.

Ser du en vestmarking langs vegen med en søppelsekk i hånda og rumpa i været er trolig dette forklaringa.

Årsmøte IVS (Samfunnshuset) på Teams

Det blir digitalt årsmøte i IVS (Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus) mandag 19. april.

Folk som vil delta i møtet kan sende e-post til Ragnar Dæhli (regnarsepost@gmail.com) senest dagen før. Da får du tilsendt en lenke du kan bruke for å komme inn i årsmøtet som starter kl. 19 mandag 19. april.

Stangnessetra Hyttefelt snart solgt tomt

Ola Amblie satset i 2007. Skog ble hogd, infrastruktur ble bygd. Visningshytte på plass 2008. Mange utgifter måtte tåles før inntekter fra tomtesalg sakte kom inn. Et sjansespill vil mange mene. Nå 14 år senere er 28 av de 32 tomtene solgt. Det er oppført 12 hytter og to til ferdigstilles i vår. Ytterligere 5 bygges trolig nå i 2021, og mange i 2022.
Ola tror også at han kommer til å selge de 4 siste tomtene i løpet av våren. Tålmodighet har blitt kronet med suksess. Takk for at du turte, Ola!

Generalforsamling ViU AS

ViU AS avholder generalforsamling onsdag 28. april 2021. Frist for aksjonærer til å melde saker som ønskes behandlet i generalforsamingen er 24. mars. Henvendelse til styreleder Sigmund Ruud, e-post: sigmru@online.no.